Trang Chủ
xTinGame.Com - Trang wap tải game Online Offline miễn phí cho mobile

Tải KPAH 149 Hack Mod v2

Tải Pb KPAH 149 v2 Mod Menu Auto, Hack Đánh Xa, Kháng Mù, Chuyển Map Nhanh, Fix Lỗi

Tải KPAH 149 Hack Mod v2

- Phiên bản Khí Phách Anh Hùng 149 mới nhất vừa được Team cập nhật và các pb KPAH 149 hack mod auto đã được ra đời sau đó với các chức năng quen thuộc nhưng luôn hữu ích như Hack Full Đánh Xa, Menu Auto, Kháng Mù, Chuyển Map Nhanh...

+ Các tính năng trong phiên bản KPAH 149 hack mod v2 mới nhất miễn phí:
- Chuyển map nhanh.
- Đánh xa (tùy chọn được cấp độ)
- Đánh nhanh (tùy chọn được cấp độ)
- Tránh người.
- Auto chat.
- Menu tiện ích: luyện đồ, đục lỗ, mua bán, khảm, ....
- Đăng xuất.
+ AutoClick phím Gọi và Thăng
+ Chỉnh ánh sáng Game trong Auto V2 New
+ Mod play Pc
+ Kháng gây mù 80%
+ Giảm đơ máy khi Auto
- Tải Khí Phách Anh Hùng Hack Mod Auto Click Fix lỗi đánh xa kháng mù chuyển máp nhanh.

- Link tải miễn phí các phiên bản KPAH 149 hack mod version 2 về máy:
Tải pb KPAH 149 v2 Auto click phím Thăng #:
Tải KPAH 149 v2 HackFull FixLag77 Thăng.jar
Tải KPAH 149 v2 HackFull FixLagMax Thăng.jar
Tải KPAH 149 v2 HackFull Goc Thăng.jar
Tải KPAH 149 v2 HackFull Speed Thăng.jar
Tải KPAH 149 v2 HackFull MaxSpeed Thăng.jar
Tải pb KPAH 149 v2 Auto click phím Gọi:
Tải KPAH 149 v2 HackFull FixLag77 Gọi.jar
Tải KPAH 149 v2 HackFull FixLagMax Gọi.jar
Tải KPAH 149 v2 HackFull Goc Gọi.jar
Tải KPAH 149 v2 HackFull Speed Gọi.jar
Tải KPAH 149 v2 HackFull MaxSpeed Gọi.jar
Tìm Kiếm Trong xTinGame.Com
| Thư Mục Khác |
Thống Kê: u-On/1/538
Tag: Taxi Tải Đà Nẵng , Khoan Giếng Tại Đà Nẵng , Avatar Mod Ghép x2 , Army Mod Ghép x2 , KPAH Mod Ghép x2 , Khoan Tiếp Địa Khoan Chống Sét Đà Nẵng , Hack Băng Thông 3G Vietel , Free IT Tools Online

Duck hunt