Old school Easter eggs.
Trang Chủ
xTinGame.Com - Trang wap tải game Online Offline miễn phí cho mobile

Tải KPAH 150v2 Hack Mod Auto Click Gọi

Tải Pb KPAH 150v2 Hack Đánh Xa, Chuyển Map Nhanh, Menu Auto Tiện Ích, Kháng Mù Auto Click phím Gọi

Tải KPAH 150v2 Hack Mod Auto Click Gọi

- Sau đây là phiên bản khí phách anh hùng 150 hack mod v2 nhiều chức năng cần thiết cho anh em cày, những tính nẵng nỗi bậc trong KPAH 150 mod v2 auto click phím gọi là: Hack Đánh Xa, Chuyển Map Nhanh, Menu Auto Tiện Ích, Kháng Mù.

+ Fix lỗi không có Cây Thần và Cổ Vật
+ Fix lỗi Lag trong Game
+ Fix lỗi quay số trúng ảo
+ Fix lỗi mất vật phẩm trong sự kiện
- AutoClick Phím Gọi Và Thăng
- Chỉnh ánh sáng trong Menu AutoClick
- Đánh xa tối đa
- Menu Auto Pro
- Menu tiện lợi nhất mới
- Mod chơi trên Pc
- Giảm đơ máy khi Auto
- Mua bán tại chỗ
- Kết hợp Thổ địa phù về làng nhanh
- Kháng Mù 80%
- Chuyển Map Nhanh (Next Map)
- Ẩn Ứng Dụng Cho máy HackPhone
- FixLag và Speed chuẩn
- Và nhiều chức năng mới trong bản mới KPAH 150

+ Link tải miễn phí pb KPAH 150 v2 hack mod auto click phím gọi:
Tải KPAH 150v2 Tiện Ích MaxSpeed Gọi.jar
Tải KPAH 150v2 Tiện Ích Speed Gọi.jar
Tải KPAH 150v2 Tiện Ích Gốc Gọi.jar
Tải KPAH 150v2 Tiện Ích FixLagMax Gọi.jar
Tải KPAH 150v2 Tiện Ích FixLag 77% Gọi.jar
Tải KPAH 150v2 Tiện Ích Gốc Gọi Key1.jar
Tải KPAH 150v2 Tiện Ích Gốc Gọi Key2.jar


- Tải phiên bản KPAH 150 mod v2 Hack Đánh Xa, Chuyển Map Nhanh, Menu Auto Tiện Ích, Kháng Mù Auto Click phím Thăng:
Tải KPAH 150v2 Tiện Ích FixLagMax Thăng.jar
Tải KPAH 150v2 Tiện Ích MaxSpeed Thăng.jar
Tìm Kiếm Trong xTinGame.Com
| Thư Mục Khác |
Thống Kê: u-On/1/503
Tag: Taxi Tải Đà Nẵng , Khoan Giếng Tại Đà Nẵng , Avatar Mod Ghép x2 , Army Mod Ghép x2 , KPAH Mod Ghép x2 , Khoan Tiếp Địa Khoan Chống Sét Đà Nẵng , Hack Băng Thông 3G Vietel , Free IT Tools Online