Pair of Vintage Old School Fru
Trang Chủ
xTinGame.Com - Trang wap tải game Online Offline miễn phí cho mobile

Mobi Army 219 Mod Căn Góc

Tải Các Phiên Bản Army 219 Căn Góc Cho Từng Nhân Vật


+ Giới thiệu Chút:
- Tất cả các phiên bản dưới đều đã mod góc bắn các nhân vật, chia thanh lực phù hợp với từng nhân vật, mod ẩn ứng dụng cho máy đã hackphone,...
- Hướng dẫn đôi chút khi chơi: dùng ngưng gió
Với MGT:
- màu xanh trên là góc sc magenta
- màu xanh dưới là góc sc rocket và các item...
- Các pb căn góc màu xanh luôn là rocket và item... màu đỏ là của các nhân vật khác. Riêng bản chicky màu xanh trên là số khoảng cách để căn lực trứng khi bắn full lực dưới, màu xanh dưới là sc trứng. Bản KingKong dùng như pb căn st chicky.
+ Chú ý: bản Chicky cũng có thể căn lực cho Apache, bản này chủ yếu để làm quen với nv nên khi nào quen rồi chỉ dùng chia lực sẽ tốt hơn... Admin đang hoàn thiện v5..

+ Link tải phiên bản gốc căn góc:
Army 219 Pb Gốc Magenta.jar
Army 219 Pb Gốc KingKong.jar
Army 219 Pb Gốc Chicky.jar
Army 219 Pb Gốc Granos.jar
Army 219 Pb Gốc Rocket.jar
Army 219 Pb Gốc Gunner.jar
Army 219 Pb Gốc Chicky chia lực 10 phần .jar

+ Link tải phiên bản GDL căn góc:
Army 219 GDL Magenta.jar
Army 219 GDL KingKong.jar
Army 219 GDL Chicky.jar
Army 219 GDL Granos.jar
Army 219 GDL Gunner.jar
Army 219 GDL Rocket.jar
Army 219 GDL Chicky chia lực 10 phần.jar

Tìm Kiếm Trong xTinGame.Com
| Thư Mục Khác |
Thống Kê: u-On/1/1922
Tag: Taxi Tải Đà Nẵng , Khoan Giếng Tại Đà Nẵng , Avatar Mod Ghép x2 , Army Mod Ghép x2 , KPAH Mod Ghép x2 , Khoan Tiếp Địa Khoan Chống Sét Đà Nẵng , Hack Băng Thông 3G Vietel , Free IT Tools Online